איך שימוש נכון בתוכנה לניהול תקציב מביא להצלחה בפרויקט?

הדלק המניע את הפרויקטים שלך הוא התקציב שעומד לרשותך. התקציב שהוגדר לפרויקט משקף את כל ההוצאות הרלוונטיות את שיעור הרווחיות ואת היעד התקציבי שלך. בסופו של יום, ביצוע פרויקט, בזמן ובתקציב שהוגדר, מעידים על הצלחת הפרויקט.

בעוד שתכנון התקציב קריטית לפני תחילת העבודה, היכולת לשלוט בהוצאות, לנהל את כל הסעיפים, לבצע מעקב אחר חריגות או תת הוצאה וכן לוודא כי התקצוב מגיע ליעודו – כל אלה מאפשרים לעמוד ביעדי התכנון באופן אפקטיבי.

תוכנה לניהול תקציב – שליטה מלאה על תזרים הכספים בפרויקט

בעוד שהתכנון התקציבי לפרויקט הוא רק תחזית, ניהול תקציב בזמן אמת מאפשרת לוודא כי כל הפעולות מתנהלות לפי היעדים שהוגדרו.

בקרה תקציבית באמצעות תוכנה לניהול תקציב היא כלי ניהולי המאפשר לזהות בזמן אמיתי:

 • אי התאמות בין סעיפים תקציבים לבין ההוצאה בפועל
 • תת או עודף תקצוב לפעילויות פרויקטליות
 • חריגה בהצעות המחיר ואי התאמתם לסכומים שהוקצו בפרויקט

בנוסף, תוכנה לניהול תקציב פרויקטלי מאפשרת:

 • ריכוז נתוני תקציב פרויקטליים במערכת מידע אחת
 • נגישות המידע התקציבי לכל בעלי התפקידים בפרויקט
 • קבלת תמונה עדכנית של תקציב הפרויקט – תזרים, הוצאות ותת הוצאות, תוכנית להוצאות עתידיות, חריגות, תשלומים
 • אפשרות שליטה ובקרה על תזרים המזומנים של הפרויקט וקבלת שליטה מלאה על כל סעיפי ההוצאה
 • סנכרון מלא בין ניהול התקציב הפרויקטלי לבין הנהלת החשבונות, ניהול הצעות מחיר, כתבי כמויות, לוחות זמנים לתשלומים, תשלומים שבוצעו ותשלומים עתידיים

עבור קבלנים, המנהלים מספר פרויקטים בו זמנית, ניהול תקציב היא  פעילות בנתיב הקריטי כי הרווחיות תלויה ביכולת אפקטיבית לתכנן תקציב, משאבים, לוחות זמנים, אנשים מקצוע, ציוד, עבודות הכנה והיכולת לתזמן את כל הפעילויות והמשאבים כך שכל המשימות תבוצענה, ללא בזבוז זמן וכפילויות. תוכנה לניהול תקציב מאפשרת זיהוי מוקדם של כפילות מימון וגם זיהוי אפשריות לחסכון בהוצאות.

ראו גם: תוכנה לניהול פרויקטים.

תוכנה לניהול תקציב – תשתית אחידה לניהול אפקטיבי

תוכנות לניהול תקציבי הן בדרך כלל חלק ממערכת ניהול פרויקטלית המאפשרת ניהול פרויקטים במסגרת מידע אחת, המרכזת את כל נתוני הפרויקט תחת קורת גג אחת ומאפשרת שליטה מלאה בכל נתוני הפרויקט.

לרוב, תוכנה לניהול תקציב מאפשרת:

 • לרכז את כל נתוני התקציב ולבצע הצגה למנהלים
 • לבצע הצגה ונגישות לכל סעיפי התקציב בכל הפרויקטים
 • לבצע בקרה תקציבית – באמצעות ריכוז וניהול הצעות מחיר, חשבוניות, כתבי כמויות ויומני עבודה
 • לבצע שליטה ומעקב אחר תשלומים בפרויקט
 • להציג ולעבוד עם מדדי בסיס
 • לכלול תקצוב של עבודות נוספות בפרויקט
 • לאפשר ממשק לקליטת נתונים ממערכות ניהול חשבונות ומערכות פרויקטליות אחרות.

תוכנת ניהול תקציבי של MAXWEB מקפיצה את הקבלנים לרמת יעילות חדשה בכך שהיא מעניקה למנהלי הפרויקטים את תמונת המצב התקציבית המעודכנת ואת היכולת לבקר את התקציב הפרויקטלי באופן אפקטיבי.

תשתית המידע האחידה של תוכנה לניהול תקציב מאפשרת גם:

 • לשמר ידע לפרויקטים עתידיים
 • לבצע גיבוי נתונים ומסמכים
 • לייעל עבודה ולחסוך משמעותית בהוצאות פרויקט
 • לשפר בצורה מהותית את התקשורת בין כל המשתתפים בפרויקט

בשילוב עם תוכנת אחזקה ומערכת לניהול פרויקטים הנדסיים, MAXWEB מעניקה למנהלי פרויקטים סביבת עבודה מושלמת לניהול פרויקטים בכל רמת מורכבות וקושי.

תוכנה לניהול תקציב
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

שאלות?
מלאו פרטים ליצירת קשר