ניהול לוחות זמנים מיטבי באמצעות מערכת לניהול פרויקטים

הלב הפועם של כל פרויקט הוא לוח הזמנים שאותו מנהל ומתחזק מנהל הפרויקט. ניהול לוחות זמנים מיטבי ברמה פרויקטלית מציג למנהל הפרויקט ולכל המשתתפים תמונה עדכנית ומלאה של סדר התנהלות הפרויקט, אבני דרך את האילוצים, הנתינים הקריטיים, צווארי הבקבוק ורמות התלות השונות בין הפעילויות בפרויקט.

ניהול לוחות זמנים מיטבי מושג באמצעות מערכת לניהול פרויקטים. מערכת מידע ארגונית לניהול פרויקטים, מרכזת את כל המידע הרלוונטי לצורך קבלת תמונת פרויקט מלאה וניהול אפקטיבי.

מערכת לניהול פרויקטים כולל מספר מכלולים ורכיבים משולבים, המאפשרים ניהול יעיל וכמובן שיפור משמעותי בניהול לוחות הזמנים. מערכת לניהול פרויקטים מעניקה שליטה מלאה בתמונת הפרויקטים – הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע, תוך ריכוז אחיד, מסונכרן ואפקטיבי של כל נתוני הפרויקט – תחת קורת גג אחת, עם ממשק נוח, בכל רגע נתון.

ניהול לוחות זמנים מיטבי באמצעות מערכת לניהול פרויקטים – מעבר מסינכרון לניהול

שימוש במערכת ניהול פרויקטים, מרכזת עבור מנהל הפרויקט את כל המידע הרלוונטי בממשק אחיד, באופן אוטומטי, ומאפשרת לו להתחיל לנהל את לוחות הזמנים במקום לעסוק בעדכון וסנכרון של התצוגה.

ניהול לוחות זמנים מיטבי – מכפיל כוח טכנולוגי לניהול פרויקטים אפקטיבי בארגון

מערכת לניהול פרויקטים מציעה:

 • מערכת תכנון פרויקטלי – שילוב נתונים רבים בלוח זמנים
 • תשתית ניהולית לטיפול באירועים שוטפים ויומני עבודה ושיקופם בגאנט ביצוע
 • פלטפורמה לתקשורת פנים ארגונית ועבודה עם קבלני משנה ויועצים חיצוניים – לצורך עדכון שוטף של נתוני זמנים פרויקטליים
 • ניהול ובקרת תקציב פרויקטלית וקישור לפעילויות מתוכננות
 • ממשק ריכוז נתונים ודיווח למקבלי החלטות – הצגת לוחות זמנם משולבים הכוללים את כל רכיבי המידע לצורך קבלת החלטות, תוך רמת עדכון שוטפת, בכל ממשק.

באמצעות כלי הניהול המשולבים במערכת ניהול הפרויקטים, מסוגל מנהל הפרויקט לפנות את כל הקשב שלו ל:

 • מתן תיעדוף על בסיס לוח זמנים מעודכן בפועל
 • בניית תוכנית עבודה בשלב התכנון ואפשרות למעקב מול ביצוע בפועל
 • קבלת דיווחים באופן מרוכז מכל המשתתפים ושיקופם באופן אוטומטי בלוחות הזמנים הפרויקטליים
 • זיהוי צווארי בקבוק ומגמות העלולות לפגוע בריווחית הפרויקט
 • תכנון מול ביצוע – מעקב אחר לוחות זמנים
 • תכנון תקציבי ובקרה – שליטה על הוצאות, הכנסות וסעיפי תקציב קריטיים
 • שליטה ובקרה על ביצועים בפועל

ניהול לוחות זמנים מיטבי באמצעות מערכת ניהול פרויקטלי – זיהוי מוקדם וכלי בקרה

יכולת הצלחה ניהולית של פרויקט נמדדת ברמת התגובה לשינויים במהלך תכנון וביצוע פרויקטים.

כמו כן, פרויקטים מודרניים נדרשים לרמות דיווח רבות ושונות ומשתתפים בהם גורמים שעד כה לא נטלו בכך חלק. ניהול לוחות זמנים מיטבי במערכת ניהול פרויקטים כולל:

 • גמישות ביכולת השיתוף של הגורמים השונים בלוחות הזמנים הפרויקטליים
 • הגברת רמת השקיפות של הנתונים ושל דיווחים על התקדמות
 • מתן תשתית אוטומטית שבה יכולים הגורמים השונים לקבל תמונת מצב עדכנית
 • יכולת מעקב פרטנית והדוקה על אירועים קריטיים, בכל זמן נתון
 • מעקב אחר טיפול וביצע בהתחייבויות חוזיות, תקלות, תיקונים ומענה לדרישות הדיירים
 • ניצול יעיל יותר של משאבים פרויקטליים

חסכון משמעותי במשאבי הפרויקט – זמן, תקציב, משאבים

מערכת ניהול פרויקטים מעניקה למנהלים ולמקבלי ההחלטות תמונה מסונכרנת ומעודכנת לגבי הנעשה בפרויקט – בכל רמת ניתוח שיבחרו. באמצעות מתן שליטה מלאה על כל נתוני הפרויקט, כאשר מתבצע ניהל מיטבי של לוחות זמנים במערכת ניהול פרויקטלית, ניתן לזהות בעוד מועד באירועים כגון:

 • איתור משאבי פרויקט שאינם מנוצלים ב-100% תפוקה
 • זיהוי מגמות המשפיעות על תזרים המזומנים הפרויקטלי
 • זמינות המידע ואיתור המגמות מאפשרות לקבל החלטות מושכלות ולנצל טוב יותר את משאבי הפרויקט הרלוונטיים. בניהול רב פרויקטלי, מידע זה מאפשר ניצול מיטבי של משאבים והעברתם מפרויקט לפרויקט.
 • הקצאות עודף או חסר של משאבים למשימות
 • תת ביצוע ואי עמידה ביעדי ביצוע
 • כפילויות בהקצאת תקציבים או משאבים
 • ביצוע חסר מול בנק שעות או מול תקציב מוקצה
מערכת לניהול פרויקטים - ניהול זמנים
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

שאלות?
מלאו פרטים ליצירת קשר