מוצרים משלימים

פתרונות לעולם המים

מערכת לניהול פרויקטים

ניטור שפכי תעשיה

מערכת לניהול פרויקטים

עדכון תדיר
ע"פ תקנות רשות המים

מערכת לניהול פרויקטים

ניהול מחירוני אנליזות ודיגומים

מערכת לניהול פרויקטים

בניית תכניות דיגום שנתיות

מערכת לניהול פרויקטים

מימוש התוכנות ושליחת הזמנות אוטומטיות למעבדות

מערכת לניהול פרויקטים

קליטה וניתוח תוצאות הדיגום

מערכת לניהול פרויקטים

הפקת תוצרים
(מכתבי צרכנים, הוראות תשלום)

ניהול מז"חים

מערכת לניהול פרויקטים

ניהול צרכנים

מערכת לניהול פרויקטים

מעקב התקנות

מערכת לניהול פרויקטים

מכתבי דרישה לבדיקות

מערכת לניהול פרויקטים

מעקב בדיקות

ניהול בדיקות מעבדה

מערכת לניהול פרויקטים

נקודות דיגום

מערכת לניהול פרויקטים

ניהול בדיקות מחזוריות

מערכת לניהול פרויקטים

הזמנות אוטומטיות
וניתוח תוצאות

ניהול רכש

מודול רכש הכולל

מערכת לניהול פרויקטים

ניהול פריטים

מערכת לניהול פרויקטים

מחסנים ומלאי

מערכת לניהול פרויקטים

ניהול מחירונים

מערכת לניהול פרויקטים

הצעות מחיר

מערכת לניהול פרויקטים

הזמנות