5 פתרונות שמציעה תוכנה לניהול תקציב

כאשר הנך נדרש לנהל מספר פרויקטים בו זמנית, ניהול התקציב נמצא בנתיב הקריטי שלך – היעדר יכולת לנהל את התקציב הפרויקטלי תסכן את העמידה בזמנית וכמובן את הריווחיות הארגונית הכוללת. בארגונים רבים, חוסר תשומת לב לפעילויות שוטפות – אפילו בפרויקט בודד – הפכו לאסון פיננסי וארגוני מתמשך.

אימוץ שיטת ניהול תקציבים באמצעות מערכת תוכנה מעניקה למקבלי החלטות ומנהלי פרויקטים שלל כלים לניהול אפקטיבי, יעיל וריווחי.

קבלת תמונת מצב כוללת לגבי כל הפרויקטים המתנהלים בארגון לצורך קבלת החלטות יעילה

באמצעות מערכת מידע הכוללת תוכנה לניהול תקציב, ניתן לקבל החלטות ניהוליות רלוונטיות, בזמן, על בסיס מידע מעודכן ואמין. כך, יכול מנהל הפרויקט לקבל מתוכנה לניהול תקציב:

 • תמונה מלאה של תקציבים רלוונטיים על בסיס כל הנתונים
 • קצב צריכת המשאבים ותזרים הכספים לפרויקט
 • קבלת תמונה עדכנית של תקציב הפרויקט –תשלומים, הוצאות ותת הוצאות, תכנית להוצאות עתידיות, חריגות, עיכובים ועוד.
 • בקרה תקציבית על תזרים המזומנים וקבלת שליטה מלאה על כל סעיפי ההוצאה.
 • אפשרות לזהות מראש מגמות בתוך הפרויקט, על בסיס קצב הוצאות, חריגות וקבלת נתונים כמו כתבי כמויות ויומני עבודה

בקרה עסקית אפקטיבית באמצעות תוכנה לניהול תקציב ברמה פרויקטלית

תכנון התקציבי לפרויקט הוא רק תחזית, אך ניהול תקציב בזמן אמת מאפשרת לוודא כי כל הפעולות מתנהלות לפי היעדים שהוגדרו.

בקרה תקציבית באמצעות תוכנה לניהול תקציב מאפשרת:

 • לקבל תמונה מלאה בזמן אמיתי לצורך שליטה הדוקה על סעיפים ההוצאות השונים
 • לזהות במהירות ואף מראש, חריגות ולתכנן מענה רלוונטי
 • תכנון יעיל של רכיבים כספיים והצבת יעדים בני מדידה
 • לתכנן ולעקוב אחר שיעורי הרווחיות בפרויקט
 • לתכנן את רמת הסיכונים הצפויים במהלך הפרויקט

תוכנה לניהול תקציב – כלי לזיהוי רווחיות בזמן אמת

כאשר אתם מנהלים מספר פרויקטים, קיים צורך מתמיד לזהות את רווחיות לפרויקט ואת שלל ההוצאות וההכנסות המתגלגלות במהלך העבודה השוטפת. היכולת הפרקטית של בקרה תקציבית שמקנה תוכנה לניהול תקציב פרויקטלי, מאפשר לזהות תכנון מול ביצוע, הפרשים ואירועים העשויים להיות מסוכנים לתזרים ולרווחיות הפרויקט כולו.

היכולת לתזמן את כל הפעילויות והמשאבים כך שכל המשימות תבוצענה, ללא בזבוז זמן וכפילויות הן מה שמבדיל בין פרויקט ריווחי ומצליח לבין כישלון עסקי. תוכנה לניהול תקציב מאפשרת זיהוי מוקדם של כפילות מימון וגם זיהוי אפשריות לחסכון בהוצאות.

איחוד מידע לתשתית משולבת של ניהול ארגוני

שילוב ניהול תקציבים פרויקטלי במערכות המידע הארגוניות משלבות נתונים נוספים ומאפשרות ניהול יעיל יותר של תזרים המזומנים, הנהלת חשבונות, ימי אשראי, חשבוניות משולמות והוצאות עתידיות – כל זאת בראייה ארגונית כוללת, בהתחשב במצבם התקציבי של כל הפרויקטים. שילוב סוגי המידע מאפשר זיהוי מוקדם של אירועים תקציבים קריטיים והכנה ארגונית מתאימה – ניהול אשראי, שינוי לוחות זמנים ועוד.


הנגשת מידע תקציבי לכל המשתתפים ולמקבלי ההחלטות

מערכת תוכנה לניהול תקציב, מאפשרת נגישות למידע התקציבי הרלוונטי, תוך ניהול הרשאות גישה, לכל בעלי העניין באופן חוצה ארגון ופרויקטים. באמצעות מערכת ניהול תקציב מרכזית, מתאפשרת גישה לא רק לנתונים הפיננסיים אלה גם למסמכים הרלוונטיים, תכתובת פרויקטלית, נתונים אישורים ופיקוח, הצעות מחיר ומדדים. מערכת המידע מאפשרת גם גישה לנתונים, ממגוון רחב של כלי עבודה וממקומות שונים – אתרי ביצוע, שלוחות ומשרדים של עובדים חיצוניים וקבלני משנה.

תוכנת ניהול תקציב של MAXWEB מעניקה תמונת המצב תקציבית מעודכנת ואת היכולת לבקר את התקציב הפרויקטלי באופן אפקטיבי. בנוסף לפתרונות שמנינו, מערכת ניהול התקציב מאפשרת:

 • לבצע ניהול אפקטיבי ויעיל של פרויקט יחיד או מספר פרויקטים בו זמנית
 • לשמר ידע לפרויקטים עתידיים
 • לבצע גיבוי נתונים ומסמכים
 • לייעל עבודה ולחסוך משמעותית בהוצאות
 • לשפר בצורה מהותית את התקשורת בין כל המשתתפים והמפקחים
 

 

תוכנה לניהול תקציב
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

שאלות?
מלאו פרטים ליצירת קשר