MAXPRO תוכנה לקבלנים – הדרך היעילה לניהול פרויקטים ריווחי

הצלחת פרויקט נמדדת ביכולת לבצע את משימות הפרויקט – בזמן, באיכות ובתקציב הנדרשים. עבור קבלנים, המנהלים מספר פרויקטים בו זמנית, יכולת זאת הופכת לפעילות בנתיב הקריטי כי הרווחיות תלויה ביכולת אפקטיבית לתכנן תקציב, משאבים, לוחות זמנים, אנשים מקצוע, ציוד, עבודות הכנה והיכולת לתזמן את כל הפעילויות והמשאבים כך שכל המשימות תבוצענה, ללא בזבוז זמן וכפילויות.

מערכת תוכנה לקבלנים – תשתית אחידה לניהול אפקטיבי

סימן ההיכר של קבלן מצליח הוא היכולת לנהל את המידע הפרויקטלי שלו והדרך האפקטיבית ביותר היא תוכנה לקבלנים – מערכת תוכנה המאפשרת ניהול מלא של מספר פרויקטים ומשימות.

מערכת תוכנה לקבלנים היא תשתית מידע, המאפשרת לקבלנים:

 • לרכז את כל נתוני הפעילות בפרויקטים, במקום אחד
 • לקבל נגישות מלאה לכל סוגי המידע – כתבי כמויות, מסמכים הנדסיים, הצעות מחיר, שרטוטים, תמונות וכיו"ב
 • לבצע בקרה תקציבית – באמצעות ריכוז וניהול הצעות מחיר, חשבוניות, כתבי כמויות ויומני עבודה
 • לייצר תמונה מלאה של הגאנט הפרויקטלי – איזה משימות מתבצעות מתי והיכן
 • לקבל שליטה מלאה על יומני העבודה של אנשי המקצוע המשתתפים בפרויקט וכן קבלני המשנה.

ראו: תוכנה לניהול משימות >>

כל היתרונות במערכת תוכנה אחת לניהול פרויקטים

עבודה עם מערכת תוכנה לקבלנים מייעלת באופן משמעותי את יכולת הקבלן לנהל מספר פרויקטים בו-זמנית.

באמצעות המערכת, יכולים הקבלנים:

 • לקבל באופן מיידי תמונת מצב ברורה ועדכנית לקבל כל פרויקט, בכל שלב
 • לבצע שליטה ובקרה של אספקט בפרויקטים
 • לנהל לוחות זמנים ולקבל צפי לגמר משימות וגמר פרויקט
 • להטמיע שיטת עבודה בין כל המשתתפים בפרויקט – עובדי החברה ועובדי חוץ וקבלני משנה
 • למנוע כפילות וחפיפות בין משימות
 • לשפר באופן משמעותי את תהליך קבלת ההחלטות הניהוליות
 • להקטין בצורה משמעותית את הצורך בסנכרון וישיבות תקופות כדי "ליישר קו" בין כל המשתתפים – פנימיים וחיצוניים

יכולת מערכת תוכנה לקבלנים של MAXWEB לנהל את המסמכים, התקציב, לוחות הזמנים ויומני העבודה, מקפיצים את הקבלנים לרמת יעילות חדשה מכיוון שמעתה, ניתן להקדיש את מלוא הזמן לניהול המידע הפרויקטלי – במקום לרדוף אחר קבלני המשנה ואנשי המקצוע, לאסוף מסמכים ולבצע ישיבות, מערכת התוכנה לקבלנים מעניקה לכם את החופש להתמקד בניהול – ביצוע תיעדוף וקבלת החלטות.

תשתית המידע האחידה של מערכת תוכנה לקבלנים מאפשרת:

 • לשמר ידע לפרויקטים עתידיים
 • לבצע גיבוי נתונים ומסמכים
 • לשפר את איכות הביצוע
 • לייעל עבודה ולחסוך משמעותית בהוצאות פרויקט
 • לשפר בצורה מהותית את התקשורת בין כל המשתתפים בפרויקט

בשילוב עם תוכנת אחזקה ומערכת לניהול פרויקטים הנדסיים, MAXWEB מעניקה לקבלנים סביבת עבודה מושלמת לניהול פרויקטי בניה, פרויקטים הנדסיים וניהול אחזקה.

תוכנה לקבלנים
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

שאלות?
מלאו פרטים ליצירת קשר